la nostra oferta

Selecció dper a comunicar amb perpectiva de gènere: mirar el món amb una altra mirada s

serveis de comunicació

1.- Amb més de 10 anys d'experiència com gabinet de comunicació hem aconseguit un coneixement exhaustiu dels mitjans del país i dels periodistes específics de cada especialitat i de cada àmbit geogràfic. Som periodistes i escriptores que coneixem a fons les dinàmiques dels mitjans per què tenim l'experiència de l'ofici des de dintre i des de fora i hem demostrat que faciliten la feina informativa

2.- Dissenyem i desenvolupem plans de comunicació a mida.

2.- Planifiquem la millora del posicionament de la vostra marca

3.- Desenvolupem accions creatives de comunicació i màrqueting

4.- Cerquem la imatge adequada al vostre producte o servei

5.- Treballem la vostra campanya de difusió, off i on-line, cercant la millor cobertura mediàtica

6.- A través d'una acurada estrategia i un treball continuat de difusió situem el vostre projecte a l'agenda dels mitjans,
gràcies a la credibilitat dels missatges conseguint audiències més àmplies.

7.- Redactem els dossiers i comunicats de premsa amb estil periodístic

8.- Coordinem les rodes de premsa, presentacions i trobades amb la premsa

9.- Oferim històries interessants i dades noticiables

10.- Enviem periòdicament notes de premsa i fem seguiment de la informació publicada

11.- Ens encarreguem de la difusió a través de pàgines web, blogs especialitzats i xarxes socials.

Assessoria

Qué aportem?
experiencia en comunicació
Cultura, societat, moda, literatura, art, salut, cooperació, dones, etc

 

1.- Assessoria d'imatge de producte, marca o empresa

2.- Assessoria d'imatge personal

3.-Oganització de presentaicons públiques i als mitjans.

4.-Estràtegies de promoció d'imatge segons els objetius acordats

5.-Realització d'imatge gràfica corporativa, material d'oficina, etc.

6.-Assessoria d'imatges i protocol dels actes.

7.- El.laboració de dossiers de prestigi

8) Gestionem el contacte personalitzat amb líders d'opinió

Organització i promoció

1.- Organització logìstica d'actes, presentacions, jornades, congressos, etc.

2. Posada en marxa d'inauguracions de locals, espectacles, exposicions d'art, etc.

3.- Control logístic de la comunicació dels actes.

4.- Coordinació d'entrevistes, reportatges i actuacions en directe o photocalls

5.- Definició d'estràtegies per promocionar les accions.

6.-Seguiment de comunicació de les presentacions.

7.-Realització d'imatges dels actes.

8.- Dossier de premsa.

Edició de publicacions

1.- Disseny de material informatiu.

2.- Disseny de publicacions, butlletins, etc

3.- Edició de material informatiu.

4.- Creació de pàgines web

5.-Realització de mitjans impressos

6.- Realització de mitjans electrònics.

7.- Gestió d'impressió de material informatiu