món comunicació/ dones

780Selecció dper a comunicar amb perpectiva de gènere: mirar el món amb una altra mirada s

D
o
n
e
s

 

 

Experiència en la promoció de les dones

Món Comunicació ha realitzat tasques de premsa a congressos, jornades i trobades.
A més ha coordinat i realitzat cursos de formació en Tics i Gènere


Promoció i comunicació 1997-2004

Immigració i promoció de la salut, estratègies i instruments

Conferència europea organitzada per Elvira Mèndez de gran ressò mediàtic. Es van donar
conèixer personalitats, i expert@s europeus, que estaven per primera vegada a Barcelona.
Tasques de gabinet de premsa. Entrevistes en mitjans audiovisuals. Seguiment de comunicació.

Congressos / Cursos/ Trobades/
Las mujeres construyen el Mediterráneo
del siglo XXI.

Ponent d'una de les taules, Congrés internacional. València.
Març 1999.

Dones emprenedores de la Comunicació Organització des de l'ADPC del curs de formació ocupacional de noves tecnologies, realitzat al CTD (Centre Tècnic de la Dona). Maig-desembre 1999.

Teleperiodisme.
Disseny i assessorament de Mòduls de formació i accions de seguiment de les necessitats de formació de les periodistes. Creació de pàgines web. ICT (Institut Català de Tecnologia).
Febrer-abril 1998.

Autoedició creativa per a periodistes
Coordinació des de l'ADPC del curs de formació per a periodistes realitzat al CTD.
Abril-Juliol 1997.


Com treure el màxim profit de l'ordinador i d'Internet?
Organització des de l'ADPC del curs de formació realitzat al CTD (Centre Tècnic de la Dona). Setembre-desembre 1997.

Com crear una pàgina web?
Organització des de l'ADPC del curset-seminari d'estiu per adones periodistes. A l'aula
d'informàtica de la Facultat de Ciències de Comunicació de la UAB. Juliol 1997.

 

Jornades

Mujer y medios de comunicación. Imagen y participación.
Ponent d'una de les taules. Jornades promogudes per la Direcció General de la Dona.
Generalitat Valenciana.València. Setembre 1997.

Més Visibilitat a Internet
Trobada Europea. 1 i 2 de desembre de 1997. Organització i coordinació de premsa des
de l'ADPC. Col·legi de Periodistes de Catalunya. Barcelona

Les Periodistes, la Mediterrània i el futur
Coordinació i responsabilitat de premsa e Internet: Fòrum seminari europeu.
Octubre 1995. Barcelona.

Dones i Mitjans de Comunicació
Ponent de Jornades organitzades l'UIMP de València.