món comunicació/ mitjans

Selecció dper a comunicar amb perpectiva de gènere: mirar el món amb una altra mirada s


Gabinet de comunicació

1.- Elaboració de continguts de la comunicació. Notes de premsa, comunicats, convocatòries,
dossiers de premsa, etc.

2.- Realització de dosssiers de premsa.

3.- Mailing personalitzat als mitjans. Seguiment de publicació.

4.- Organització i convocatòria de rodes de premsa.

5.- Relacio continua amb els responsables de la informació als mitjans.

6.- Realització de dossier de publicacions.

7.- Servei informatiu continuat sobre diferents temes.

Comunicació i imatge

1.- Assessoria d'imatge de producte, marca o empresa

2.- Assessoria d'imatge personal

3.-Comunicació amb els mitjans. definició d'objetius

4.-Estràtegies de promoció d'imatge.

5.-Realització de logotipus, material d'oficina, etc.

6.-Assessoria d'imatges dels actes.

7.- Dossier d'imatge

Estrategia de comunicació

1.- Disseny d'estràtegia de comunicació.

2.- Realització de campanyes de producte.

3.- Selecció de mitjans de comunicació que convingui.

4.- Insercions de publireportatges i publicitat

5.- Control d'objetius: Seguiment de les campanyes

6.- Realització de dossier de resultats de cada campanya.

7.- Servei informatiu continuat sobre les campanyes.

Organització i promoció

1.- Organització logìstica d'actes, presentacions, jornades, congressos, etc.

2.-Organització d'inauguracions de locals, espectacles, exposicions d'art, etc.

3.- Control logístic de la comunicació dels actes.

4.- Definició d'estràtegies per promocionar les accions.

5.-Seguiment de comunicació de les presentacions.

6.-Realització d'imatges dels actes.

7.- Dossier de premsa.

Edició de publicacions

1.- Disseny de material informatiu.

2.- Disseny de publicacions, butlletins, etc

3.- Edició de material informatiu.

4.- Creació de pàgines web

5.-Realització de mitjans impressos

 6.- Realització de mitjans electrònics.

7.- Gestió d'impressió de material informatiu

Qué aportem?
experiencia en comunicació
Cultura, societat, moda, literatura, art, salut, cooperació, dones, etc