El món de la informació notícies d'aci i d'allà
Tots els mons a Món Comunicació: Informació per a tothom

Oferim informació i treballem per la millor difussió de la mateixa

* Com a periodistes elaborem i fem difussió de tots tipus de notícies, sobre tot socials, economiques, de tipus internaiconal i intenten que totes les informacions difoses siguin inclusives i tinguin perspectiva de gènere, o sigui que puguin interesar de la mateixa manera a tot tipus de persones, siguin dones o homes.

* Publiquen periodicament notícies i reportatges a la Web i al blog de moncomunicació

* Tambe publiquen notícies breus i reportatges a la Independent

* Tenim la responsabilitat del manteniment de santmartiambveudedona.cat on publiquen l'actualitat del districte de Sant Martí en Barcelona i de Sant Andreu- Sagrera amb Plaza Masadas

* Redactem dossiers i comunicats de premsa amb estil periodístic.

* Oferim històries interessants i dades noticiables, a la web i a xarxes socials com Facebook

* Coordinem entrevistes, reportatges i rodes de premsa.

* Ens encarreguem de la difusió a través de pàgines web i blogs especialitzats.