món comunicació/dones
per a comunicar amb perpectiva de gènere mirar el món amb una altra mirada
revista d'informació general
Ulls de dones
Presentació d'Amfar; Exposició i Premis escolars 2010
La Associació Femenina del Medi Rural – AMFAR Catalunya va presentar la evolució de la dona agricultora durant
els darrers 25 anys, un projecte de Rural Activa per donar a conèixer el treball per la promoció de les dones agricultores

.A més, en el mateix acte celebrat al Saló Gaudí de la Pedrera de Barcelona, va tenir lloc el lliurament dels premis de dibuixos escolars i una exposició de l'historia dels 25 anys d'aquesta associació.

Amb la entrada a la Unió Europea, les dones catalanes de tot l’Estat han aconseguit tenir un reconeixement de la seva feina, poder accedir amb igualtat de condicions amb les agricultores. Durant aquests 25 anys s’han perdut molts actius homes i dones. Espanya al 1986 tenia 2.000.185 homes i 500.404 dones, avui al 2010 som 1.000.000 homes i 300.000 dones.

A Catalunya teníem a l’any 1.986: 113.578 homes i 64.224 dones, avui tenim 42.467 homes i 18.200 dones actives cotitzant a la seguretat social un 30% i el homes un 70%, encara tenim un segment que no és visible, no cotitza ni forma part de les més de 5.000 SATS i societats que avui les dones formen part com empresàries. Des del 2009 tenim vigent el Real Decret 297/2009 per ser cotitular, amb un any Catalunya liderem la comunitat amb més agricultores cotitulars d’explotació.L'acte va comptar amb la Presidenta d'AMFAR-Asaja, Rosa Pruna i amb
el Director General de Planificació i Relacions Agràries Sr. Antoni Diaz.

 [+info AMFAR -ASAJA; Tel: 933015253 ]
Julia López. Barcelona, 20 de juliol de 2010

Consultar Reportatges i Cròniques a...