món comunicació/dones
revista d'informació general
Taula de Debat
Presentació de l’Anàlisi de Gènere dels Mitjans de Comunicació audiovisuals
Tant els informatius com les sèries de ficció segueixen reproduint estereotips de gènere i mantenen
les aportacions de les dones en segon pla.

En la presentació de l’Anàlisi de Gènere dels Mitjans de Comunicació Audiovisuals, realitzada el dimarts 14 de juliol, en una taula de debat amb 30 professionals de la comunicació es va tractar d’esbrinar perquè tant a les informatius com les sèries de ficció de les televisions segueixen reproduint estereotips de gènere i mantenen les aportacions de les dones en segon pla. Com a conclusions es van proposar mesures per facilitar d’inclusió de la perspectiva de gènere i augmentar la sensibilització dels professionals de l’informació
[+info a Periodistes]

*************************************************

Els mitjans audiovisuals no perceben que la igualtat de gènere sigui una prioritat a tractar en una societat en què aquest aspecte es considera assolit, i les notícies es segueixen construït sobre estereotips que no són detectats pels propis professionals de la informació. Aquesta és una de les conclusions de la “Taula de Debat” en la que han participat 30 persones, que ha tingut lloc al Col•legi de Periodistes de Catalunya durant la presentació de l'informe “Anàlisi de gènere dels mitjans de comunicació audiovisuals catalans', que ha presentat Ajuda en Acció.

A la taula de debat hi han participat un ampli ventall de professionals dels mitjans, expertes investigadores de gènere i representants d’ONGD. Marta Macias, delegada d’Ajuda en Acció a Catalunya, va comentar l’informe com a part de la campanya “Mou-te per la igualtat. És de justícia”, impulsada per l’ONG, junt amb Entreculturas i InterRed, i ha situat “l’Anàlisi de gènere” com l’inici de posteriors estudis. “Ens preguntàvem sobretot per l’escàs protagonisme de les dones als informatius, i necessitàvem un estudi de gènere a Catalunya. Tenint en compte aquest marc el nostre objectiu ara és aprofundir en l’estudi de la cooperació, el gènere i els mitjans, per promoure que es tingui en compte les dones del sud, i les procedents de l’emigració per valoritzar la seva experiència i acabar amb el binomi dona-pobresa”.

 

 

David Minoves, director General de Cooperació al Desenvolupament i Acció Humanitària de la Generalitat de Catalunya, de qui depèn l’Agència Catalana de Cooperació , una de les institucions patrocinadores de la campanya, va subratllar l’interès de l’Agència en promoure la igualtat. De la seva banda, Maria Montesinos, directora d’Indera, responsable de l’estudi presentat, va remarcar que “encara són plenament vigents les conclusions de Beijing sobre el fet que els mitjans de comunicació no són un simple reflex de les desigualtats socials, sinó que també són agents actius en la construcció d’asimetries i desigualtats de gènere”. L’anàlisi demostra que malgrat que la feina continua essent desenvolupada per institucions com l’Institut Català de les Dones (ICD), el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), les associacions de dones periodistes, els sindicats i altres organitzacions, encara la perspectiva de gènere depèn de les accions individuals i voluntaristes dels professionals més sensibilitzats, tant homes com dones.
*************************************************


Carmé Basté, Gemma Liennas i Marta Macias

Perquè els mitjans de comunicació segeuixen reproduint els estereotipus de Gènere? és la pregunta que es va fer Elvira Altés, directora de la revist, Dones Periodistes, profesora d el'UAB i investigadora de gènere, i que va situar el marc del debat. També es va debatre en aquesta taula si els mitjans de comunicació són el mirall de la societat - –i per tant en són model- o més aviat van al darrera dels avenços socials. Com es va comentar a la sala, ja no es pot justificar la manca de dones en els àmbits econòmics i polítics, perquè encara no es correspon l’augment de la seva presència social amb el seu protagonisme als mitjans. Ara tampoc serveixen excuses com que costa trobar fonts de dones per il•lustrar les notícies, com va remarcar Montse Puig, presidenta de l’Associació de Dones Periodistes (ADPC). Amb el “Cercador d’Expertes “ que mantenen al web de l’ICD han demostrat que hi ha dones referents d’informació en qualsevol camp.
Consultar editorial de Gemma Lienas a El País, 20 de juliol 2009
*************************************************

Malgrat tot, a la taula s’ha reconegut que segons l’informe s’ha constatat un avanç respecte al tractament de la violència de gènere, i s’ha valorat positivament que alguns mitjans hagin començat a elaborar llibres d’estil i plans d’igualtat. Tot i això, és necessari desenvolupar un procés de canvis constatables que promogui la perspectiva de gènere, de la mateixa manera que s’ha desenvolupat en el tema del racisme i l’emigració. En paraules de Rita Marzoa, del programa “Solidaris” de Catalunya Ràdio, “s’ha de revaloritzar el que fan les dones i la nostra mirada sobre les coses. No pot ser que en molts mitjans et descriminin simplement per ser feminista i et mirin com la consciència pesada”.

*************************************************
Per la seva banda, Adriana Monclús, editora en cap de l’Informatiu vespre, de Televisió Espanyola a Sant Cugat, va afegir que amb la pressió del dia a dia, realment costa parar-se a reflexionar per fer les coses d’una altra manera, i que seran benvingudes totes les eines que s’aportin per tenir en compte la perspectiva de gènere en les informacions”.
*************************************************
La sèrie Infidels de TV3, també va ser protagonista del final del debat ja que l’informe l’analitza i valora que malgrat la seva “modernitat” i el seu tractament respectuós del món femení, també alimenta els estereotips de gènere. Javier Olivares, guionista en cap, va defensar que les histories de dones que expliquen són molt reals, i que hi ha una preocupació per fugir del sexisme, i a més va remarcar que “gairebé el 65 % de l’equip són dones” . Des de la taula es va matissar que no es pot associar el ser dona amb tenir clara la perspectiva de gènere.

--> En la foto, Javier Olivares (Infidels) escolta en la Taula de Debat. igual que ho fan Julia Lópes, Elvira Altés i Silvia Galià. --->

A les conclusions, l'informe apunta cap a la necessitat d’integrar la perspectiva de gènere, utilitzar el llenguatge no sexista, impulsar la formació amb més compromís financer i polític, estimular iniciatives com la creació d’una agència de notícies amb perspectiva de gènere i exigir un compromís polític i pressupostari cap a la igualtat de gènere en els mitjans audiovisuals.
Consultar Mou-te per L'Igualtat, al Facebook i Muevete por la Igualdad en Ayuda en Acción


Julia López, Fotos: Susana Villafañer. Realització: Julia López

Radio a Internet. Llistat de les Emisores de Radio que també emiten per Internet
Weblandia i Guia de la Radio: Consultar la Lista de Emisoras del Mundo de Periodistas. Org