World Communication: We are at your service

Oferim tot tipus de serveis de comunicació, per a empreses i professionals d'altres països que es vulguin o que estén instal•lats a Catalunya.

En Món Comunicació compten a professionals de la comunicació que aporten experiència en treball en altres països i dominen idiomes com l’anglès, el francès, l’italià i l’alemany i volen posar-se al servei d'empreses internacionals i col•laborar
en l'organització d'activitats internacionals

D’altra banda també hem portat la comunicació d’esdeveniments internacionals a Barcelona, així com la presentació de personalitats, escriptors, científics, artistes
que visiten Catalunya per a fer conferencies, actuacions o presentació de llibres.

Oferim serveis d’assessorament per als empresaris, empresàries i persones emprenedores que vulguin establir el seu negoci o empresa a Catalunya.

D'altra banda, també ens posen al serveis de persones i empreses que es volem instal•lar fora del nostre país o desenvolupar viatges de negocis pel estranger.

Oferim Serveis de comunicació a personalitats de tots els camps d ela ciència i la cultura que vulguin tenir un ressò de comunicació a Catalunya , a l’Estat espanyol
i a qualsevol país llatinoamericà.

Posem la nostra logística al servei de l’organització de congressos, jornades i esdeveniments a Catalunya, de tipus internacional, tant de tipus social,
com de negocis i TICS

Podeu consultar ennlaços a reportatges internacionals publicats a moncomunicacio.com


Que aportem?: experiència en comunicació

Qui som?: Fem i col·laborem a Món Comunicació


 
Enllaços
món comunicació/ internacional

rlook at the world's gazemmunicate with perpectiva Gender: another look at the world gaze

Benvinguts/Benvingudes Bienvenid@s Welcome

l

We are at your service

We are a communication agency, who offers all kinds of communication and information services for corporates, associations and professionals from other countries who wish to extend or installed in Catalonia.

We are integrated by professionals who bring experience in working in other countries and dominate languages such as English, French, Italian and German. We are experienced in international collaboration, organizing international activities such as conferences, meetings and product presentations.

We have co-organized with the customer enterprises several international media events in Barcelona, as well as the presentation of personalities, writers, scientists and artists who visit Catalonia for lectures, performances and book presentations.

We offer advisory services for corporations, business owners and entrepreneurs who want to establish their business at Catalonia. We can provide communication services in all fields of science and culture to have an impact on in Catalonia, Spain and any Latin American countries.

We also help catalan and spanish individuals and companies that want to install and develop outside our country. We offer guidance with business trips abroad.
Social, economic and ubiquitous at the same time!