Avis legal
per a comunicar amb perpectiva de gènere: mirar el món amb una altra mirada

 

Aquest avís regula les condicions d'ús d'aquesta web i l'usuari les accepta sense reserves.

Titularitat
Associacio Món Comunicació. Amb NIF 65058240 i domicili a Barcelona, carrer Concilio de Trento, 42 inscrita al Registre d'associacions de Barcelona, amb el número 38978

Contingut de la pàgina web
El contingut de la web www.moncomunicacio.com podrà ser modificat en qualsevol moment per les editores de moncomunicacio.com

moncomunicacio.com ofereix enllaços d'accés a llocs web de tercers perquè les persones que consultin l'espai web tinguin més fonts d'informació a internet i puguin consultar els fonts directes de les notícies i recomenacions: l'associació món comunicació no és responsable ni del contingut d'aquestes webs ni dels resultats obtinguts per la consulta.

moncomunicacio.com també pot oferir continguts publicitaris. Els anunciants i patrocinadors són els responsables tant del compliment de les lleis com dels continguts del material que difonen i publiquen.Ll'associació món comunicació .no pot garantir que l'accés a la web o els continguts siguin exempts de tot error, però a traves del nostre mail amoncomunicacio@gmail.com ens podeu comunicar els errades que trobeu.

Propietat intel·lectual i industrial
Aquesta web i tots els continguts, incloent-hi textos, imatges, àudios, vídeos, dissenys, creativitat i tot altre material, són propietat de l'associació món comunicació o de tercers que li n'han autoritzat l'ús.

Els textos publicats a moncomunicacio.com es poden copiar, distribuir i transmetre públicament i lliurement, sempre sota les condicions següents:

Cal esmentar-ne la font.
Cal respectar-ne la contextualització original.

Responsabilitat sobre contingut i ús
L'usuari es compromet a fer un ús correcte de tots els continguts i serveis de la web i no modificarà ni danyarà, de cap manera, les dades, els programes o els documents de la web, ni hi introduirà cap mena de dispositiu lògic o seqüència de caràcters que pugui afectar el sistema informàtic de la web, inclosos els mitjans de protecció i de seguretat.

L'associació món comunicació no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis deguts a interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions d'aquest sistema electrònic, motivats per causes no imputables a la web. Tampoc no es fa càrrec dels retards o blocatges deguts a deficiències o sobrecàrrega de línies telefòniques o a sobrecàrrega del sistema d'accés a internet o dels altres sistemes electrònics, ni dels danys causats per tercers amb intromissions il·legítimes fora del control de l'edició.

L'associació món comunicació. es reserva el dret d'efectuar, sense avís previ, els canvis que consideri oportuns a la web, i de suspendre'n temporalment l'accés per introduir-hi millores o per fer-ne el manteniment.L'associació món comunicació declina tota responsabilitat sobre el contingut de pàgines externes, propietat de tercers, accessibles amb enllaços facilitats per la seva web. Tampoc no serà responsable de cap error, irregularitat o inexactitud dels continguts publicitaris que apareixen a la seva web: aquesta responsabilitat pertany únicament als anunciants o patrocinadors.

L'usuari es compromet a fer servir adequadament els continguts i serveis.

Protecció de dades
l'associació món comunicació compleix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, i les dades que es recullen en alguns serveis de moncomunicacio.com

El tractament de les dades proporcionades es fa d'acord amb les disposicions del RD994/1999, que obliga a adoptar les mesures de seguretat necessàries per a evitar-ne la pèrdua, l'alteració o l'accés no autoritzat de tercers.

Limitació de la responsabilitat
L 'associació món comunicació no assumeix cap responsabilitat derivada, o que se'n pogués derivar, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts d'aquesta pàgina web.

associacio mon comunicacio. gener 2012